Vrienden

Stichting Vrienden Koor op Zuid

Omdat het belangrijk is dat iedereen uit de wijk kan mee doen, vraagt Koor op Zuid  geen (verplichte) contributie aan koorleden. Maar het koor wordt wel door muziekprofessionals begeleid. Om dat mogelijk te maken is in 2017 de Stichting Vrienden Koor op Zuid opgericht. De Stichting zorgt ervoor dat er voldoende middelen zijn. De stichting trekt subsidies, fondsen en donaties aan. En uiteraard dragen ook koorleden op vrijwillige basis bij.

De Stichting heeft momenteel twee bestuursleden (onbezoldigd):

  • Els van der Wallen (voorzitter)
  • Luc Visser (bestuurslid)

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69811636

Voor meer informatie, mail  naar:
kooropzuid@gmail.com

Donateurs en sponsoren

De Stichting Koor op Zuid ontving eerder bijdragen van:

  • Gemeente Rotterdam
  • Deltaport Donatiefonds
  • Elize Mathilde Fonds
  • Stichting Bevordering van Volkskracht

Daarnaast ontvangt Stichting Vrienden Koor op Zuid regelmatig bijdragen van particulieren en eigen koorleden. Wij willen alle donateurs hartelijk bedanken voor hun steun!

Wilt u ons steunen? Uw bijdrage stellen wij zeer op prijs!

Dit kan via onze rekening:

NL23 TRIO 0338736913

Stichting Vrienden Koor op Zuid, Rotterdam