Steun ons

Stichting Vrienden Koor op Zuid

Om dat het belangrijk is dat iedereen uit de wijk kan mee doen, vraagt Koor op Zuid  geen financiële bijdrage aan koorleden. Maar het koor wordt wel door muziekprofessionals begeleid. Om dat mogelijk te maken is in 2017 de Stichting Vrienden Koor op Zuid opgericht. De Stichting verzorgt onder meer het aantrekken van middelen via subsidies en donoren.

De Stichting heeft momenteel twee bestuursleden (onbezoldigd):

  • Isabelle Vries (voorzitter)
  • Betty Kok (secretaris, penningmeester).

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69811636

Voor meer informatie, mail  naar:
kooropzuid@gmail.com

Sponsoren en Donateurs

De oprichting van Koor op Zuid werd financieel mogelijk gemaakt door de Gebiedscommissie Feijenoord.

De Stichting Koor op Zuid ontving eerder bijdragen van:

  • Gemeente Rotterdam
  • Deltaport Donatiefonds
  • Elize Mathilde Fonds
  • Stichting Bevordering van Volkskracht

Daarnaast ontvangt Stichting Vrienden Koor op Zuid regelmatig bijdragen van particulieren
Wij willen alle donateurs hartelijk bedanken voor hun steun!

Wilt u ons steunen?

Uw bijdrage stellen wij zeer op prijs! Dit kan via onze rekening:

NL23 TRIO 0338736913

Stichting Vrienden Koor op Zuid, Rotterdam